loader image

En mælkekandemanøvre, hvor kanden er hævet over overfladen for at skabe en sugeeffekt, der trækker dele af et design mod den indkommende strøm og derefter nedad, under overfladen.