loader image

Forholdet mellem vandtrykets damptryk i et stof i forhold til damptrykket i rent vand under standardbetingelser