loader image

En stegt defekt forbundet med ujævn stege - hvor dele af kaffebønnene er for lette. Underudviklede stege resulterer i grøn / stemmy / græsset / velsmagende smag.