loader image

Hvor stoffer udsendes som gasser fra en væske, efter at de har nået deres kogepunkt.