loader image

En transformation er, hvor et substrat (kemikaliet, der modificeres) reagerer med et reagens (det stof, der efter introduktionen får reaktionen) til at blive et nyt produkt. En transformation er, hvor et substrat (kemikaliet, der modificeres) reagerer med et reagens (det stof, der efter introduktionen får reaktionen) til at blive et nyt produkt.