loader image

Et mål for spredning (spredning) af et datasæt. Denne SD opnås ved at finde kvadratroten af ​​variansen af ​​datasættet. Variansen er den forventede værdi (gennemsnittet forudsat et uendeligt antal værdier) af den kvadratiske afvigelse fra gennemsnittet.