loader image

En mælkekandemanøvre, hvor mælken påføres på drikkevarens overflade med en høj strømningshastighed, mens kandepositionen bevæger sig fremad