loader image

Et molekyle, der har en ujævn fordeling af elektroner mellem de kovalent bundne atomer