loader image

Den forholdsmæssige stigning i mængden af ​​mælk udtrykt i procent efter indførelsen af ​​indesluttet luft; volumengevinster, der tilføjes mælken som et resultat af kondenseret H20, bidrager også til denne volumenforøgelse.