loader image

En ikke-lineær skala i en graf, hvor hvert interval stiger med en faktor på 10. Tallene på en logaritmisk akse læser 1, 10, 100 ... i stedet for 1, 2, 3 ... på en lineær akse.