loader image

En metode til at øge hældetilgængeligheden af ​​filterpapir ved at sammenlægge papiret i en kreppet struktur.