loader image

den gradvise skade på overfladerne på bryggeudstyr (normalt metal) ved kontakt med vand, luft og kemikalier.