loader image

Processen, hvor kortvarige erindringer bliver langtidshukommelser, ofte gennem gentagen praksis