loader image

Den belastning, der påføres, når et materiale presses mod en overflade