loader image

den mængde energi, det tager at flytte en Newton kraft med en meter. Én Joule er lig med et Watt-sekund.