loader image

De sensoriske indtryk af opfattet styrke eller styrke af en smag.