loader image

Et ineffektivt tomrum er et område i (i dette tilfælde) kaffesengen, hvor det faktiske tomrum ikke 'deltager' i vandstrømmen. Det er 'immobile' og adskilt fra områder, hvor flow hæmmes.