loader image

Stoffets tendens til at afvise eller modstå opløsning med vand