loader image

Den kemiske sammensætning af DNA, der giver anledning til en bestemt fænotype; den genetiske kode for en bestemt egenskab.