loader image

en automatisk reaktion af kroppen på stimulus og ikke involverer kognition.