loader image

en skadelig proces, hvor næringsstoffer udvaskes fra græs og vaskes i vandveje, hvilket fører til deoxygenering af vandmiljøet og algeopblomstring