loader image

En fejl i en måling eller et eksperiment, der er resultatet af de anvendte metoder, såsom en defekt i et billede