loader image

(Vand) Vand, der har en LSI-aflæsning på nul. Dette betyder, at det hverken vil være skaladannende eller ætsende.