loader image

En mælkekandemanøvre, der involverer den højeste praktiske strømningshastighed; det er beregnet til at bevæge dele af et design længere frem.